Levnadsteckning över Kalmarstiftelsens grundare.

Ebert Peterson föddes 1921 i Marsjö , Föra socken, på Norra Öland. Han hade två äldre bröder och familjen ägde en gård. 1923 dog pappan i sjukdom och mamman sålde gården och fick arbete som stins på Föra station dit familjen också flyttade .
Mamman gifte senare om sig och man flyttade 1928 till styvfadern i Blekinge. Han var skutskeppare som många andra där. 1936 gick Ebert till sjöss på styvfaderns skuta som hette Familjen för att skaffa praktik, vilket även hans äldre bröder hade gjort.
Skutan Familjen gick mest i trafik på Tyskland, Danmark och Finland. Ebert fick efter praktiken möjlighet att läsa till styrman på Sjöbefälsskolan i Kalmar och tog styrmansexamen 1942. Efter ytterligare ett år tog han sjökaptensexamen.  

Andra världskriget pågick och Ebert sökte sig 1943 till Sjökrigsskolan i Stockholm där han blev fänrik 1943. Han valde ubåt som vapenslag och var ute under krigets senare del, bl.a. på U3 som idag finns på Tekniska museet i Malmö. 
1945 avslutade Ebert en ingenjörsutbildning och 1947 utnämndes han till löjtnant i flottan. Samma år lämnade han sin tjänst i ubåtsvapnet men stod kvar som reservofficer till år 1986. 1947 fick han sin första tjänst som befälhavare i handelsflottan på motorfartyget Blåfäll som bl.a. gick på Island, England, Ryssland och Frankrike. 1949 grundade Ebert och några andra Rederi AB Pool med fartyget Nordpol som var en ombyggd valfångare och 1951 blev han VD för Rederi AB Nordö som köpts från Öregrund.   1957 utnämndes han till kapten i marinen.

Nordpol chartrades ut och kom att trafikera New Orleans, Houston, Nicaragua och andra platser i Karibien. Ebert och hans bror turades om som befälhavare och tjänstgjorde 1 år i taget. Det var en spännande tid under vilken den kubanska revolutionen pågick. När chartern 1959 avslutades var tiderna för fraktfartyg dåliga och man började titta på alternativ. De kastade blickarna på färjetrafik till Gotland där Gotlandsbolaget då hade monopol.  Nordpol byggdes om, lastrummet och övre däck blev bildäck och en port öppnades i fartygssidan. Företaget utvecklades och bröderna klev iland för att arbeta med shipping. Ebert tog även flygcertifikat 1962 och rederiet ägde en tid ett litet enmotorigt sportflygplan som bl.a användes för kontakt mellan rederiets olika kontor. Under hans tid i Nordö ägde rederiet 20 olika fartyg varav 14 var nybyggen. Företaget drev under denna tid trafik på Östersjön, Nordsjön, Atlanten, Medelhavet, Karibien, Mexikanska golfen och Röda havet. Alla nybyggen hade rätt att föra passagerare, långtradare och bilar. 1982 såldes företaget till ägarnas barn och Ebert pensionerade sig. 1986 slutade han att stå till förfogande som reservofficer. Efter pensionen har han bott en tid i Spanien och Frankrike men är numera åter bosatt i Sverige.  

Ebert har även grundat Ölandsstiftelsen som riktar sig till personer på Öland.
Kalmarstiftelsen riktar sig till personer bosatta inom Kalmar kommun. Ebert vill med Kalmarstiftelsen ekonomiskt stödja personer i kommunen som på olika sätt råkat ut för svårigheter av olika slag.