Ansökan  

 

Stiftelsens styrelse emotser skriftlig ansökan med motivering och intyg som styrker den sökandes situation. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 31/3 varje år. Skriv till:

 

Kalmarstiftelsen

c/o Jan Petersson

Källgatan 11B

311 75  Falkenberg

 

 

 

 

 

 

Konfigurera denna hämtningswidget